SLM-logo-horizontal-RGB-p-500

Lisää koriisi myös nämä:

Ostoskorin sisältö:

Yhteensä:
Avaa ostoskori
0,00 
Sulje

AURO asettaa standardit ekologisille maaleille

AURO Luonnonmaalit

Vuodesta 1983 ilman synteettisiä liuottimia tai ylimääräisiä teknokemian valmisteita tuotetut AURO-maalit, vahat, öljyt ja lakat ovat olleet synonyymi luonnonmaaleille ja ympäristöystävällisyydelle. AUROsta tuli maailman ensimmäinen hiilineutraali maalivalmistaja vuonna 2007. Alla kerromme mitä on todellinen ympäristöystävällisyys viherpesun täyttämillä markkinoilla.

Luonnon jäljillä

AURO on tunnettu ja tunnustettu ekologisen tuotannon edelläkävijä. Innoitus sen perustamiseen syntyi 1970-luvun alkuvuosina, kun ajatus ekologisesti kestävästä kemiasta ei vielä ollut yhteiskunnassa läheskään yhtä hyväksytty kuin nykyään.

Ajatuksen tukipiiri kasvoi vähitellen. Yksi tärkeimmistä tukijaryhmistä koostui kuluttajista, jotka havahtuivat kemianalan 1970‑ ja 1980‑lukujen skandaaleihin tai olivat jopa itse joutuneet kärsimään niistä. Siten AURO:n alusta alkaen väsymättä toteuttama ajatus kestävästä kemiasta sai yhteiskunnassa keskeisemmän jalansijan ja pian myös jäljittelijöitä.

Raaka-aineet

Käytämme koko tuotevalikoimassamme mieluiten kasvi‑ ja mineraaliperäisiä raaka-aineita, jotka tuotetaan ja jalostetaan mahdollisimman hellävaraisesti. Yhtiö vaikuttaa konkreettisiin yhteiskunnallisiin ja ekologisiin reunaehtoihin aina kun se on taloudellisesti ja käytännöllisesti mahdollista.

Esimerkiksi annattopensaan siemenistä saatava ipiak-niminen punaväri pääsi AURO:n raaka-ainevalikoimaan täydentämään seinien kuultomaalien väriskaalaa. Tätä väriainetta käyttämällä AURO tukee sekä Ecuadorin shuar-intiaaneja, jotka ovat sen perinteisiä tuottajia ja käyttäjiä, että Educación Biotropical ‑järjestöä, jonka tavoitteena on entistää tuhoutunut sademetsäalue Andien länsipuolella.

Kaikki käytetyt raaka-aineet mainitaan tuotteiden etiketeissä ja AURO:n verkkosivustossa, joten kuluttajien on helppo ymmärtää, mitä aineita AURO:n tuotteissa käytetään. Lisäksi tiedotamme raaka-aineiden olennaisista ominaisuuksista, esim. siitä, ovatko ne orgaanisia (eli kestävän kehityksen mukaisia) vai mineraaliperäisiä.

Lopputuotteet

AURO on pitkälle kehitettyjen ja samalla kestävän kehityksen mukaisten ekomaalien uranuurtajayritys. Sen tuotevalikoimaan kuuluu maaleja sekä puhdistus-, hoito‑ ja ylläpitotuotteita lähes kaikkiin käyttötarkoituksiin rakentamisesta korjauksiin sekä talous­‑ tai harrastekäytöstä puutarhaan. Kaikki tuotteet valmistetaan ensisijaisesti orgaanisista ja mineraalisista raaka-aineista.

AURO:lla on markkinoiden laajin liuotinvapaa ja muoviton valikoima pintakäsittelyaineita kaikkiin käyttötarkoituksiin. Yrityksen nykyisessä ja tulevassa tutkimus‑ ja kehitystoiminnassa keskitytään vähentämään päästöjä ja parantamaan sisäilmaa. AURO tarjoaa ensimmäisenä maalinvalmistajana kaikkiin käyttötarkoituksiin tulevaisuuteen tähtääviä tuotteita, jotka täyttävät AgBB:n (Saksan rakennustuotteiden terveysarviointikomitean) tiukat arviointikriteerit.

Uusimpana innovaationa AURO on pystynyt korvaamaan säilöntäaineen tavallisessa seinämaalissa. AURO 321 Seinämaalin koostumus muuttuu helmikuun 2018 aikana sellaiseksi, ettei siihen tarvitse enää lisätä Metyyli-isotiatsolinoni säilöntäainetta.  Myös uuden savimaalin AURO 331 raaka-aineet ovat 100% luonnosta ilman Metyyli-isotiatsolinoni säilöntäainetta.

Ympäristönäkökohtia

Vesi

Vedestä tulee ihan pian ihmiskunnan arvokkain aine, joten sitä on tärkeää käsitellä varovaisesti ja taloudellisesti jo tänään. Sadevesilaitoksemme käyttö on viime vuosina korvannut huomattavan määrän juomakelpoista vesijohtovettä. Tuotantoprosesseissa syntyvä jätevesi esikäsitellään erityislaitoksessa ja syötetään paikalliseen puhdistusjärjestelmään. Laskeutusaltaat ja keruupisteet ovat osa järjestelmää, joka estää raaka-aineiden tai lopputuotteiden pääsyn pohjaveteen tai selkeytysjärjestelmään.

Vettä tarvitaan tuotteiden raaka-aineeksi, sekoitus- ja valmistussäiliöiden puhdistukseen, saniteettitiloihin ja keittiöön. Helmimyllyjen jäähdytysveden ei tarvitse olla korkealaatuista, joten tätä tarkoitusta varten rakennettiin sadevesisäiliöjärjestelmä. Se on upotettu maaperään puolentoista metrin syvyyteen, ja sen oma vedensyöttö varmistaa veden lämpötilan pysyvän aina noin 10 °C:ssa. Vesi syötetään tuotantolaitoksiin pumpulla. Järjestelmän osoittauduttua taloudellisesti ja ekologisesti erityisen hyödylliseksi, siksi jopa saniteettitilat (WC) kytkettiin siihen. Näin toimien pystymme säästämään huomattavan määrän juomavettä. Nykyään puhdistettua sadevettä käytetään myös sekoitus- ja valmistussäiliöiden puhdistukseen.

Jäteveden käsittelylaitokselta tuleva maali‑ ja vernissaliete on vuodesta 1996 alkaen tuotu lähellä sijaitsevaan Salzwedelin kompostointilaitokseen, jossa se sekoitetaan muuhun kompostiin ja siten palautetaan luonnon omaan kiertoon. Jätteiden osuus kuvaa tuotteen, lopputuotteen ja tuotannossa syntyvän jätteen välistä suhdetta.

Maaperä

Tuotanto‑ ja säilytysalueiden liankokoojat estävät nestemäisiä raaka-aineita valumasta rakennusten ulkopuolelle ja maaperään, jos säilytyssäiliöihin tulee vuotoja. Kaikki tuotanto‑ ja säilytystilojen viemärit ovat suljettuja, joten raaka-aineita ja tuotteita ei niidenkään kautta voi päästä viemäristöön.

Ilma

Climate Neutral Group on joka vuosi vuodesta 2007 alkaen sertifioinut AURO:n hiilidioksidivapaaksi yhtiöksi.

Energia

Toimintaan tarvitaan kahta pääasiallista energianlähdettä: sähköä enimmäkseen laitteiden pitämiseen käynnissä, laitoksen valaistukseen ja tietojenkäsittelyjärjestelmien käyttämiseen ja luonnonkaasua ainoastaan lämmitys‑ ja prosessivesilaitokseen ja höyryn tuottamiseen. AURO käyttää ekosähköä, jota saadaan enimmäkseen norjalaisista vesivoimaloista. Tätä täydentää vielä yhtiömme oma aurinkopaneelijärjestelmä, joten voimme sanoa AURO:n käyttävän yksinomaan uusiutuvista luonnonvaroista saatavaa sähköä.

Yhtiön ympäristötyön suuntaviivat

Petrokemiaan perustuvien teknokemiallisten kuluttajatuotteiden jatkuva tuotanto saattaa jo lastemmekin sukupolven elinaikana johtaa ihmiskunnan umpikujaan, josta ei enää pääse pois sen jälkeen kun tietty kriittinen kohta on saavutettu. Näin ollen moderni teollisuuspolitiikka ei enää voi perustua ainoastaan sen omien tuotantoedellytysten lyhyen aikavälin suojeluun, vaan nyt on kiinnitettävä vakavaa huomiota teollisuuden pitkän aikavälin menetelmien toteutuskelpoisuuteen ja järkevyyteen, joista sen täytyy ottaa täysi vastuu. Tämä on ensimmäinen pääsyy siihen, miten AURO-tuotteiden luonnolliset ja mieluiten uusiutuvat raaka-aineet valitaan.

Toinen pääsyy oli ja on edelleen, että modernien synteettisten maaliaineiden käytön toksikologisia, fysiologisia ja psykologisia vaikutuksia tutkitaan.

Kolmas pääsyy on se, miten palkitsevaa on osoittaa eräälle kemianteollisuuden keskeiselle sektorille, että olemassa on toteuttamiskelpoisia ja käytännöllisiä vaihtoehtoja.

Neljäs pääsyy on sen todistaminen, että johdonmukainen ekoajattelu on nykyaikaisessa teollisuusyrityksessä käyttökelpoista muutenkin kuin teoreettisena käsitteenä tai yrityksen saadessa toimintaansa varten taloudellista tukea muista lähteistä ja että tällainen yritys voi myös menestyä ja olla täysin omavarainen.

Tuotteet

Mahdollisen uuden tuotteen kohdalla tarkastellaan heti aluksi erinäisiä kysymyksiä. Miten yksittäiset ihmiset ja yhteiskunta käyttävät sitä? Miten se vaikuttaa käyttäjään, yhteiskuntaan ja ympäristöön lyhyellä, keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä? Tuoteideoita voidaan hylätä jo tässä vaiheessa, vaikka liikevaihtoa ja voittoa saattaisikin olla luvassa. AURO:n kaikkien tuotteiden kaikki ainesosat on yhtiön perustamisesta lähtien ilmoitettu ja selitetty.

Toteutimme vuosina 1997–2001 monivaiheisen tutkimus‑ ja kehitysprojektin, jonka puolentoista miljoonan euron kokonaiskustannuksia Saksan liittotasavallan ympäristösäätiö (DBU) tuki 500 000 eurolla. Menestyksellisen projektin tarkoituksena oli kehittää Aqua-tuotesarja eli markkinavalmis valikoima aivan uudentyyppisiä luonnonmaaleja. Vesiohenteiset ja liuotinvapaat kyllästeet, pohjamaalit, lakat, vahat ja kuultomaalit valmistetaan kolmessa tätä varten suunnitellussa ja hankitussa tuotantolaitoksessa. Niiden pitkälle kehitetyt tekniset ominaisuudet mahdollistavat hienojakoisen, kestävän sideaine-emulsion hellävaraisen tuotannon säilöntäaineita tai biosidejä lisäämättä.

Yhtenä päämääränämme on aina vähentää yhden lopputuotekilon valmistamiseen tarvittavaa energia‑, raaka-aine- ja vesimäärää. Viime vuosina etenkin veden ja energian kulutus on ollut laskussa.

Palvelut

Tekninen neuvontapalvelu on perustavanlaatuinen osa AURO:n yritysfilosofiaa. Sen tarkoituksena on tukea asiakasta, jotta tämä voisi optimoida tuotteidemme käytön, hyödyntää niitä mahdollisimman raaka-ainetehokkaasti ja soveltaa niiden tekniikkaa asianmukaisesti. Tarjoamme tehtaanmyymälässämme ja esittelytiloissamme asiakkaille pätevää henkilökohtaista neuvontaa ja lisäpalvelua.

AURO-tuotteiden käyttöön saa paljon neuvoja monilla eri tasoilla. Etiketeissä, käyttöturvatiedotteissa, esitteissä ja nettiosoitteessa www.auro.fi on runsaasti tuotetietoa. Lisätietoja saa tarvittaessa erikoistuneilta jälleenmyyjiltä niin kotimaan kuin ulkomaidenkin markkinoilla, ja neuvontaa tarjoavat lisäksi AURO:n edustajat ja maahantuojat esimerkiksi Suomen Luonnonmaalit Oy Suomessa.

Tulevaisuudennäkymiä

Olemme yli 30 vuoden ajan valmistaneet ekorakentamista, ekoasumista ja ekokorjausta varten tuotteita, jotka sekä ovat hyväksi käyttäjille että säästävät planeetan luonnonvaroja. AURO:n tuotteet ja niistä aiheutuvat tuotejäämät voidaan palauttaa luonnolliseen kiertoon kompostoimalla. Niistä ei jää jätettä, ja ne tulevat jälleen käytettäviksi orgaanisena resurssina.

Tätä konseptia on noudatettava vastattaessa myös tulevaisuuden haasteisiin. Epäilijöille on viitattava ekologian kestävyyteen ja innovaatiot läpinäkyvyyteen yhdistävän käytännönläheisen yrityskulttuurimme kannusteisiin, saavutuksiin ja menestyksiin. Mikään näistä arvoista ei yksinään takaa menestystä. Vain niiden oikea yhdistelmä mahdollistaa meille markkinoiden vaatimusten täyttämisen vakuuttavasti ja kestävästi ja innostaa meitä samalla jatkamaan kehitystä tri Hermann Fischeriä aikoinaan ohjanneessa tienraivaajahengessä.

AURO jatkaa hänen tuote‑ ja yritysfilosofiaansa täysin vihreänä yrityksenä, ja pysyy sellaisena.

AURO Pflanzenchemie AG
Braunschweig, Saksa

Luonnonmaalikauppiaasi Lauri
Tuusula

Lue seuraavaksi:

Suomen Luonnonmaalit