Coloria Greenline Sisustusmaali

Alk. 27.95 

Sisustusmaali Coloria Greenline on kotimainen uuden sukupolven vesiohenteinen ja hengittävä sisustusmaali, joka on muoviton luonnonöljypohjainen tuote.
Greenline sisustusmaali antaa käsiteltävälle pinnalle antimikrobisen vaikutuksen.

*tuote sisältää 5-Kloori-2-metyyli-4-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-4- isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

 

Poista

Kuvaus

Vesiohenteinen, silkinhimmeä sisustusmaali seinä- ja kattopintoihin. Sideaineena uusiutuva luonnonöljy. Hajuton, muoviton, hengittävä ja antimikrobinen. M1-luokiteltu.

Purkkikoot: 0,9 , 2,7 ja 9 L
Maalaustuoteryhmä 2012: 313
Pohjat: A ja C -pohjat
Sävytys: Sävytettävissä markkinoilla olevien värikarttojen mukaan.
Koodi: 300 (A), 303 (C)
Ohenne: tarvittaessa vesi
Riittoisuus: 7-9 m²
Kuiva-ainepitoisuus: n. 42 %
Kiiltoaste: 5 (RT-luokitus) himmeä

SD arvo: < 0,34m

 

Vesiohenteinen, 100 % muoviton ja hengittävä, himmeä sisäseinä- ja kattomaali, jonka sideaineena on ympäristöystävällinen, uusiutuva luonnonöljy. Tuote on hajuton myös maalatessa eikä siitä aiheudu haitallisia päästöjä huoneilmaan. Tuote ei vaadi erillistä pohjamaalia.

Maalilla on hometta, bakteereja ja sienten kasvua estävä vaikutus. Antimikrobinen teho säilyy koko maalipinnan eliniän ja sen vaikutus on koko maalikalvossa, ei vain pinnassa.

Tuote kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokituksien M1- ryhmään.

Soveltuu käytettäväksi: Asuintilat, kuten olohuoneet, makuuhuoneet, lastenhuoneet, konttoritilat, kuivat varastotilat. Soveltuu rakennuslevy-, tasoite-, kiviaines-, puu, hirsi-, paneeli- ja pinkopahvipintojen, maalaukseen. Voidaan käyttää vanhojen alkydi- ja dispersiomaalipintojen uudelleenmaalaukseen.

Sisältää säilöntäaineen: 5-Kloori-2-metyyli-4-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-4- isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

 

Tyyppi: Vesiohenteinen, silkinhimmeä sisustusmaali seinä- ja kattopintoihin. Sideaineena uusiutuva luonnonöljy. Hajuton, muoviton, hengittävä ja antimikrobinen. M1-luokiteltu.
Käyttö: Käyttökohteita ovat mm. olo-, makuu- sekä lastenhuoneet, konttoritilat ja kuivat varastotilat. Tuotteen hyvän hengittävyyden ja siveltävyyden ansiosta se sopii erinomaisesti myös hirsipinnoille sisällä.

Käyttöohje:

Uudet pinnat:
Pinta on puhdistettava liasta ja pölystä. Greenline ei vaadi erillistä pohjamaalia. Maalaa uudet pinnat kahteen kertaan.

Ennestään käsitellyt pinnat:
Suositellaan pesua yleisesti käytetyillä synteettisillä pesuaineliuoksilla. Huuhtele pinta huolellisesti pesun jälkeen. Kovat pinnat hiotaan himmeiksi ja hiontapöly poistetaan. Kittaa ja tasoita kolot ja halkeamat tarvittaessa Dalapro -tasoitteella tai vastaavalla.

Maalaus:
Maali sekoitetaan hyvin ennen käyttöä. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä mahdollisten sävyerojen välttämiseksi.

Olosuhteet:
Lämpötila yli +5 C° (maali, pinta ja ilma). Ilman suhteellinen kosteus alle 80 %. Maalattavan pinnan on oltava kuiva.

Työvälineet:
Telaus, sively, korkeapaineruiskutus – ruiskun suutin 0,50 – 0,58 mm. Ohennetaan tarvittaessa 5 %.

Maalipinnan hoito:
Maalin lopullinen kalvonmuodostus kestää noin kuukauden, jonka jälkeen pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä. Ennen tätä on maalipintaa käsiteltävä varoen.
Maalipinta voidaan puhdistaa neutraalilla (pH 6 – 8) pesuaineliuoksella pyyhkimällä. Pesuaine ja lika poistetaan pyyhkimällä ja huuhtelemalla pinta puhtaalla vedellä.Työvälineenä käytetään pehmeää pyyhettä tai sientä. Karkeaa harjausta ja voimakasta hankausta tulee välttää.

Ympäristöhaittojen ehkäisy:
Hyvin tyhjennetyt, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Sulje astia huolellisesti myöhempää käyttöä varten.  Sisältää 5-Kloori-2-metyyli-4-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-4- isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

 

Tämä maali on sellaisenaan puhtaanvalkoinen.

Maalia voidaan sävyttää A-pohjana ja C pohjana lähes kaikkien värikarttojen mukaan.

SÄVYTETTÄVÄN MAALIN TILAAMINEN

Ole meihin yhteydessä ennen maalin tilaamista, niin varmistamme mihin hintaryhmään haluamasi värisävy kuuluu – puh 09-851 2101 tai info@suomenluonnonmaalit.fi

Valitse oikea hintaryhmä alasvetovalikosta (Hintaryhmä 1 -> Hintaryhmä3)

Kirjoita haluamasi värisävyn nimi tai koodi Oma värisävy kenttään.

 

 

Jätteet kerätään ja hävitetään jätehuoltoviranomaisten hyväksymän jätehuoltosuunnitelman mukaisesti. Nestemäisen jätteen EWC-jätekoodi esim. 08 01 11 tai 08 01 12 (maali- ja lakkajätteet). Kuivunut maali- ja maalausjäte voidaan yleensä toimittaa kaatopaikalle. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa järjestettyyn pakkausten kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

Hyvin tyhjennetyt, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Sulje astia huolellisesti myöhempää käyttöä varten.

 

Vaaraa aiheuttavat aineosat

3.1.1 CAS- numero tai muu koodi

3.1.2 Aineosan nimi

3.1.3 Pitoisuus

3.1.4 Luokitus (67/548/ETY)

3.1.5. Luokitus (Asetus (EY) N:o 1272/2008)

Säilöntäaineet

55965-84-9

5-kloori-2-metyyli-4- isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-4- isotiatsol-3-onin (3:1) seos

<0,0015%

T, C, N; R23/24/25, R34, R43, R50/53

Acute Tox. 3; H331, H311, H301 Skin Corr.1B; H314
Skin Sens. 1; H317
Aquatic Acute 1; H400

Aquatic Chronic 1; H410

52-51-7

Bronopoli (INN)

<0,02 %

Xn, Xi, N; R21/22, R37/38, R41, R50

Aqute Tox. 4; H312, H302 STOT SE 3; H335
Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410

 

R21/22 Terveydelle haitallista joutuessaan iholle ja nieltynä.
R23/24/25 Myrkyllistä hengitettynä, joutuessa iholle ja nieltynä. R34 Syövyttävää.
R37/38 Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa.
R41 Vakavan silmävaurion vaara.
R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.
R50 Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
R50/53 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

Sisältää säilöntäaineen: 5-Kloori-2-metyyli-4-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-4- isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

 

Huom! Sekoita maali hyvin aina ennen maalaustyöhön ryhtymistä. Öljysideaineisen maalin väripigmentit painuvat pohjalle helpommin kuin normaali akrylaattimaalien.

Asiakkaiden kysymyksiä

  1. A Ei voi. Tuote on sisutusmaali, eli seiniin ja kattoihin soveltuva tuote. Ovet tulee maalata kalustemaalilla. Esimerkiksi jollain näistä: AURO UULA

Arviot

Tuotearvioita ei vielä ole.

Kirjoita ensimmäinen arvio tuotteelle “Coloria Greenline Sisustusmaali”

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *