SLM-logo-horizontal-RGB-p-500

Lisää koriisi myös nämä:

Ostoskorin sisältö:

Yhteensä:
Avaa ostoskori
0,00 
Sulje

Homepesu

Miksi pinnat homehtuvat?

Homeen ilmestyminen edellyttää, että materiaalissa on mikrobeja, itiöitä tai pieni määrä vanhaa homekasvustoa. Homeiden ja muiden mikrobien kasvun mahdollistavat tekijät ovat kosteus, lämpö ja ravinto. Rakenteissa ja pinnoilla voi aina olla kohtia, joissa on mikrobeille tarpeeksi ravintoa, lämpöä ja kosteutta. Yleisin tällainen paikka on ikkunoiden lasien välissä (ikkunan rakenteesta riippuen). Paras tapa estää homeiden synty on pitämällä pinnat ja rakenteet kuivina ja puhtaina.

Mikrobit eivät ole kovinkaan valikoivia, vaan usein rakennusmateriaalit, lika tai jopa huonepöly riittävät hyvin ravinnoksi homekasvustolle. Rakennusmateriaaleina käytetään yleisesti puuta, kipsilevyä, tapetteja ja muuta selluloosapitoista materiaalia, joten ravinteita mikrobeille on varmasti.

Kosteusvaurio on otollinen paikka homekasvustolle. Se voi aiheutua useista eri syistä, kuten katon vuotamisesta, maaperästä nousevasta kapillaarisesta kosteudesta tai kosteuden tiivistymisestä rakenteisiin. Myös vuotavat kodinkoneet tai puutteellinen vesieristys kosteissa tiloissa aiheuttaa kosteusvaurioita. Hengittämättömät eli vesihöyryä läpäisemättömät materiaalit ja väärin suunnitellut rakenteet voivat altistaa rakennuksen kosteusvaurioille. Hyvällä ilmanvaihdolla on myös suuri hometta ennaltaehkäisevä merkitys.

Koska rakennusmateriaaleissa on lähes aina mikrobeja, on materiaalien pitäminen kuivana ehdottomasti paras tapa estää rakennuksen tai pintojen homehtuminen.

Mitä homepesuaineet ovat ja miten niitä käytetään?

Homepesuaineet ovat homeen ja itiökasvuston poistamiseen tarkoitettuja pesuaineita, jotka toimivat lähes kaikilla pinnoilla. Homepesuaine on tarkoitettu nimenomaan homeen poistoon, mutta joillain homepesuaineillamme on myös homeen uudelleen kasvua ehkäisevä vaikutus.

Homeenpesuaineen toiminta perustuu sen sisältämiin tehoaineisiin. Aina ei ole tarpeen käyttää voimakkaita tai epämääräisiä synteettisiä kemikaaleja, vaan esimerkiksi lipeä on erittäin tehokas homeen syöjä. On olemassa myös tehokkaita luonnonmukaisia homeenpesuaineita, Kevyesti homehtuneita pintoja voi puhdistaa turvallisesti etikalla tai vaativampia kohteita esimerkiksi AUROn homeenpesuaineella.

Homeenpesuaineen käyttö

Homeenpesuaineet voivat ärsyttää ihoa, joten muista käyttää valmistajan suosittelemia suojavarusteita. Käytä ainetta suoraan kohteeseen ja anna vaikuttaa jopa usean tunnin ajan. Pyyhi tai huuhtele pois tuotteen ohjeiden mukaisesti ja toista toimenpide tarvittaessa.

Jos homeesta puhdistettu pinta kerää hometta käsittelyn jälkeen uudestaan, kannattaa harkita pinnan käsittelyä kalkkimaalilla, jonka luontainen ph-arvo on niin korkea, ettei hometta pääse syntymään. Lisäksi kalkkimaalit päästävät kosteuden haihtumaan lävitseen ongelmitta, jolloin rakenteet pääsevät kuivumaan. Tästä hyötyä erityisesti maanvaraisissa kellarirakenteissa.

Aina homepesuun ryhdyttäessä toimitaan kohteen ehdoilla, eikä mitään tarkkaa tai suositeltua ajankohtaa pesulle ole olemassa. Pesussa pitää huomioida sääolosuhteet sekä se, että pesun ja maalaamisen väliin jää aikaa mieluiten muutama päivä. Pinta tulee puhdistaa irtoliasta aina ennen homeenestoaineella käsittelyä. Irtohome pitää saada pois ja on huomioitava, että käytössä on oikeanlaiset suojavarusteet. Pölisevää hometta kun ei kannata hengitellä.

Homepesua suoritettaessa voi välineenä olla joko sivellin tai ruisku. Kuten homeenestoainetta käyttäessä, myös homepesua tehdessä pitää suojavarustus olla kunnossa. Tästä valmistaja antaa aina suosituksensa. Vaikka tuote olisi 100 % biohajoava, hanskat, sekä lasit ja ruiskua käytettäessä hengityssuojain ovat suositeltavia suojavarusteita.

Kun mietit homepesua, konsultoi aina ammattilaista. Eri kohteisiin on omat tuotteensa eikä homepesua voida tehdä kaikille pinnoille ja materiaaleille.

Suomen Luonnonmaalit
Ilkka Tamminen
Maaliartesaani

Lue seuraavaksi:

Suomen Luonnonmaalit