SLM-logo-horizontal-RGB-p-500

Lisää koriisi myös nämä:

Ostoskorin sisältö:

Yhteensä:
Avaa ostoskori
0,00 
Sulje

AURO LUONNONMAALIT – mitä on todellinen ympäristöystävällisyys ja aito eettisyys

AURO on ekologisen tuotannon edelläkävijä.

Luonnon jäljillä
AURO on tunnettu ekologisen tuotannon edelläkävijä.
Ilman synteettisiä liuottimia tai ylimääräisiä teknokemian valmisteita tuotetut AURO-maalit, vahat, öljyt ja lakat ovat olleet synonyymi luonnonmaaleille ja ympäristöystävällisyydelle. AURO:lla on markkinoiden laajin liuotinvapaa ja muoviton valikoima pintakäsittelyaineita lähes kaikkiin käyttötarkoituksiin.
Yrityksen tutkimus- ja kehitystoiminnassa keskitytään vähentämään päästöjä ja parantamaan sisäilmaa. Uusimpana innovaationa AURO on pystynyt korvaamaan säilöntäaineen 303, 321 ja 331 maaleissa.
Käytämme koko tuotevalikoimassamme kasvi- ja mineraaliperäisiä raaka-aineita, jotka tuotetaan luomutuotantona ja jalostetaan mahdollisimman hellävaraisesti. Yhtiönä AURO pyrkii konkreettisesti vaikuttamaan yhteiskunnallisiin ja ekologisiin reunaehtoihin aina kun se on taloudellisesti ja käytännöllisesti mahdollista.

Raaka-aineet
Käytämme koko tuotevalikoimassamme kasvi- ja mineraaliperäisiä raaka-aineita, jotka tuotetaan luomutuotantona ja jalostetaan mahdollisimman vähällä energialla.
Kestävä kehitys edellyttää, että ihmisten toiminta sovitetaan luonnon asettamiin ekologisiin reunaehtoihin. Yhtiönä AURO pyrkii konkreettisesti vaikuttamaan yhteiskunnallisiin ja ekologisiin reunaehtoihin aina kun se on taloudellisesti ja käytännöllisesti mahdollista.
Esimerkiksi annattopensaan siemenistä saatava ipiak-niminen punaväri pääsi AURO:n raaka-ainevalikoimaan. Tätä väriainetta käyttämällä AURO tukee sekä Ecuadorin Shuar-intiaaneja, jotka ovat sen perinteisiä tuottajia ja käyttäjiä, että Educación Biotropical -järjestöä, jonka tavoitteena on entistää tuhoutunut sademetsäalue Andien länsipuolella.
Kaikki käytetyt raaka-aineet mainitaan tuotteiden etiketeissä ja AURO:n verkkosivustossa, joten kuluttajien on helppo ymmärtää, mitä raaka-aineita AURO:n tuotteissa käytetään. AURO:lla on markkinoiden laajin liuotinvapaa ja muoviton valikoima pintakäsittelyaineita lähes kaikkiin käyttötarkoituksiin. Yrityksen tutkimus- ja kehitystoiminnassa keskitytään vähentämään päästöjä ja parantamaan sisäilmaa.

Yhtiön ympäristötyön suuntaviivat
Petrokemiaan perustuvien teknokemiallisten kuluttajatuotteiden jatkuva tuotanto saattaa lastemme jo elinaikana johtaa ihmiskunnan umpikujaan, josta ei enää pääse pois. Moderni teollisuuspolitiikka ei voi enää perustua ainoastaan sen omien tuotantoedellytysten lyhyen aikavälin suojeluun. Nyt on kiinnitettävä huomiota teollisuuden pitkän aikavälin menetelmien järkevyyteen.

AURO on osoittanut, että on oikeasti olemassa toteuttamiskelpoisia ja käytännöllisiä vaihtoehtoja kemianteollisuudelle.

AURO on osoittanut, että johdonmukainen ekoajattelu on nykyaikaisessa teollisuusyrityksessä toimivaa ja taloudellisesti kannattavaa muutenkin kuin teoreettisena käsitteenä tai yrityksen saadessa toimintaansa varten taloudellista tukea. Tällainen yritys kuin AURO voi myös menestyä ja olla täysin omavarainen.

Tuotteet
Mahdollisen uuden tuotteen kohdalla tarkastellaan heti aluksi erinäisiä kysymyksiä. Miten ihmiset käyttävät sitä? Miten se vaikuttaa käyttäjään, yhteiskuntaan ja ympäristöön lyhyellä tai pitkällä aikavälillä? Tuoteideoita voidaan hylätä jo tässä vaiheessa, vaikka liikevaihtoa ja voittoa saattaisikin olla luvassa. AURO:n kaikkien tuotteiden kaikki ainesosat on yhtiön perustamisesta lähtien ilmoitettu ja selitetty.
Toteutimme vuosina 1997–2001 monivaiheisen tutkimus- ja kehitysprojektin. Tarkoituksena oli kehittää Aqua-tuotesarja eli markkinavalmis valikoima aivan uudentyyppisiä luonnonmaaleja. Niiden pitkälle kehitetyt tekniset ominaisuudet mahdollistavat hienojakoisen, kestävän sideaine-emulsion hellävaraisen tuotannon säilöntäaineita tai biosidejä lisäämättä.
Yhtenä päämääränämme on vähentää tuotteen valmistamiseen tarvittavaa energia-, raaka-aine- ja vesimäärää. Viime vuosina etenkin veden ja energian kulutus on ollut laskussa.

Palvelut
Tekninen neuvontapalvelu on perustavanlaatuinen osa AURO:n yritysfilosofiaa. Sen tarkoituksena on tukea asiakasta, jotta tämä voisi optimoida tuotteidemme käytön, hyödyntää niitä mahdollisimman raaka-ainetehokkaasti ja soveltaa niiden tekniikkaa asianmukaisesti. Neuvontaa tarjoavat lisäksi AURO:n edustajat ja maahantuojat esimerkiksi Suomen Luonnonmaalit Oy Suomessa.

Tulevaisuudennäkymiä
Tätä konseptia on noudatettava vastattaessa myös tulevaisuuden haasteisiin. Epäilijöille on viitattava ekologian kestävyyteen ja innovaatiot läpinäkyvyyteen yhdistävän käytännönläheisen yrityskulttuurimme kannusteisiin, saavutuksiin ja menestyksiin. Mikään näistä arvoista ei yksinään takaa menestystä. Vain niiden oikea yhdistelmä mahdollistaa meille markkinoiden vaatimusten täyttämisen vakuuttavasti ja kestävästi ja innostaa meitä samalla jatkamaan kehitystä tri Hermann Fischeriä aikoinaan ohjanneessa tienraivaajahengessä.
AURO jatkaa hänen tuote- ja yritysfilosofiaansa täysin vihreänä yrityksenä, ja pysyy sellaisena.


YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIA

Vesi
Vedestä tulee ihmiskunnan arvokkain aine, joten sitä on tärkeää käsitellä varovaisesti ja taloudellisesti jo tänään. Sadevesilaitoksemme käyttö on viime vuosina korvannut huomattavan määrän juomakelpoista vesijohtovettä. Tuotantoprosesseissa syntyvä jätevesi esikäsitellään erityislaitoksessa ja syötetään paikalliseen puhdistusjärjestelmään. Laskeutusaltaat ja keruupisteet ovat osa järjestelmää, joka estää raaka-aineiden tai lopputuotteiden pääsyn pohjaveteen tai selkeytysjärjestelmään.
Vettä tarvitaan tuotteiden raaka-aineeksi, sekoitus- ja valmistussäiliöiden puhdistukseen, saniteettitiloihin ja keittiöön. Helmimyllyjen jäähdytysveden ei tarvitse olla korkealaatuista, joten tätä tarkoitusta varten rakennettiin sadevesisäiliöjärjestelmä. Järjestelmän osoittauduttua taloudellisesti ja ekologisesti menestyksekkääksi myös saniteettitilojen lisäksi puhdistettua sadevettä käytetään myös sekoitus- ja valmistussäiliöiden puhdistukseen.
Jäteveden käsittelylaitokselta tuleva maali- ja vernissaliete on vuodesta 1996 alkaen viety lähellä sijaitsevaan kompostointilaitokseen, jossa se sekoitetaan muuhun kompostiin ja siten palautetaan luonnolliseen kiertoon.

Energia
Toimintaan tarvitaan kahta pääasiallista energianlähdettä: sähköä enimmäkseen laitteiden pitämiseen käynnissä, laitoksen valaistukseen ja tietojenkäsittelyjärjestelmien käyttämiseen ja luonnonkaasua lämmitys- ja prosessivesilaitokseen ja höyryn tuottamiseen. AURO käyttää ekosähköä, jota saadaan enimmäkseen norjalaisista vesivoimaloista. Tätä täydentää vielä yhtiömme oma aurinkopaneelijärjestelmä, joten voimme sanoa AURO:n käyttävän yksinomaan uusiutuvista luonnonvaroista saatavaa sähköä.

Sinun luonnonmaalikauppiaasi Lauri

Lue seuraavaksi:

Suomen Luonnonmaalit