Ale!

Tikkurila Lin Pellavaöljymaali

Alk. 29.95  Alk. 22.45 

Perinteinen liuoteohenteinen pellavaöljymaali uusille tai ennen öljymaalilla maalatuille lautapinnoille ulkona.

Sävytettävissä
Tämä maali voidaan sävyttää vaaleisiin A-pohja ja tummiin C-pohja sävyihin.
Tilatessasi sävytettävää maalia ole yhteydessä asiakaspalveluumme ennen tilaamista, niin katsomme mihin hintaryhmään sävytettävä maali kuuluu.

Poista

Kuvaus

Tikkurilan valikoimista löytyy vielä jokunen perinteinen tuote ja tämä on yksi niistä klassikoista. Perinteinen liuoteohenteinen pellavaöljymaali uusille tai ennen öljymaalilla maalatuille puupinnoille ulkona. Sopii myös kipsikoristeisiin, lipputankoihin, oviin yms. Paitsi vanhat öljymaalilla maalatut pinnat, Lin Pellavaöljymaalilla maalaat myös käsittelemättömät pohjustetut pinnat.

TYYPPI
Perinteinen öljymaali, jonka sideaineena on pellavaöljy.
SOVELTUVUUS
Puupintojen ulkomaalaus. Soveltuu uudelle puulle, teollisesti pohjamaalatulle tai aikaisemmin öljymaalilla maalatulle pinnalle. Kipsikoristeiden ulkomaalaus. Katso käyttöohje.
KÄYTTÖKOHTEET

Ulkoseinät, ikkunapuitteet, aidat, ovet, lipputangot.

Maalaustuoteryhmä 2012

472 Puujulkisivujen liuoteohenteiset perinneöljymaalit RL 11…13

91 Vanhan ajan maalit

Kiiltoryhmä
Puolikiiltävä (3/RT-luokitus)
Riittoisuus
Sahatulle puupinnalle 8–12 m²/l.
Höylätylle puupinnalle 10–16 m²/l.
Pakkaukset
0,9 l, 2,7 l ja 9 l
Ohenne
Lakkabensiini 1050
Työtapa
Sively
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
4-7 vuorokautta olosuhteista riippuen. Voidaan päällemaalata, kun edellinen maalikerros on kuivunut.
Säänkestävyys
Perinteisen öljymaalin ominaisuuksiin kuuluu maalipinnan himmeneminen ja kuluminen säärasituksessa ajan myötä, jolloin pinta likaantuu herkemmin. Öljymaalipinnat ovat tällöin myös alttiimpia pintahomeelle. Pintojen säännöllinen pesu ehkäisee pintahomeen muodostumista.
Varjoisat rakenneosat kuten räystäänaluslaudat tai pohjoispuolen seinustat säilyvät kosteina pidempään. Nämä pinnat ovat alttiimpia pintahomeen muodostumiselle.
Öljymaalipinnan väri myös haalistuu ajan kuluessa. Selvimmin värimuutos näkyy tummissa sävyissä.
Kiinteäainetilavuus
95 – 98 % sävystä riippuen. (VOC < 50 g/l).
Tiheys
n. 1,6 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin. Sulje astia huolellisesti seuraavaa käyttöä varten.
Varoitukset
Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 [CLP/GHS] mukaan
Tuote luokitellaan vaaralliseksi muutetun asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti.
Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411Lin Pellavaöljymaali sisältää VOC max. 300 g/l
Sisältää ainakin seuraavia vaarallisia aineita:
– sinkkioksidi.
– 2-etyyliheksaanihappo,
– zirkoniumsuola.
– koboltti-bis(2-etyyliheksanoaatti)
– 4,5-Dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-onia
– 2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-onia.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Vältä maalausta sateen uhatessa.
Esikäsittely
Pese likaantuneet ja homehtuneet pinnat Tikkurilan Homeenpoistolla tai Tehopesulla ohjeen mukaan. Poista ennen maalatuilta pinnoilta irtoava maali kaapimella ja puhdista pinta. Suojaa ruostuvat metalliosat kuten naulankannat Rostex Super ruosteenestopohjamaalilla. Poista irtoava pihka oksakohdista.
Pohjustus
Pohjusta uusi tai puupuhdas pinta Valtti Pohjusteella.
Maalaus
Pohjamaalaus:
Käsiteltävän pinnan tulee olla puhdas ja pölytön. Ohenna Lin Pellavaöljymaalia Lakkabensiinillä 5–10 %. Sekoita maali hyvin ja maalaa ohuesti tiukkaan hangaten, ettei maalikalvo rypisty. Anna pinnan kuivua vähintään 4 vrk ennen valmiiksimaalausta.Pintamaalaus:
Sekoita maali hyvin ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa Lakkabensiinillä enintään 5 %. Maalaa puun päätypinnat erityisen huolellisesti. Jos maalauskertojen väli on useita viikkoja, karhenna sileä maalipinta ennen maalausta.
Puussa on pihkaa ja muita värjääviä uuteaineita erityisesti oksankohdissa, jotka lämpö- ja kosteusvaihteluiden seurauksena voivat aiheuttaa maalipinnan värjääntymistä eli läpilyöntejä.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet Lakkabensiinillä 1050 tai Tikkurilan Pensselipesulla.
Hoito-ohjeet
Maalattua pintaa on käsiteltävä varoen, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 4 viikossa. Noin 4 vrk käsittelyn jälkeen pinta voidaan puhdistaa kevyesti pehmeällä harjalla, nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla.
Aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua maalaamisesta voidaan likaantunut pinta puhdistaa Huoltopesulla (1 osa Huoltopesua 10 osaan vettä). Puhdista tahrat ja erittäin likaiset pinnat vahvemmalla huoltopesuliuoksella (1:1). Pesun jälkeen huuhtele pinnat ja anna kuivua.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/d) 300g/l(2010)
Lin Pellavaöljymaali sisältää VOC max. 300 g/l.

Raaka-aineet

Tyyppi

Pitoisuus %

Vaaraluokitus

Sideaineet

Pellavaöljy

25-50

Pigmentit/ täyteaineet

Titaanidioksidi, dolomiitti, talkki, kiille, kalkkikivi, pigmenttejä
Sinkkioksidi

30-60 2,5-10


N, ympäristölle vaarallinen

Liuotteet/ ohenteet

Hiilivetyliuottimia

< 2,5

Xn, haitallinen; Xi, ärsyttävä;
F, helposti syttyvä

Apuaineet

Maalinvalmistuksen ja -käytön apuaineita Kobolttioktoaatti
Sinkkikarboksylaatti

Etyylimetyyliketoksiimi Tolyylifluanidi

1-5 < 0,5 < 0,5

< 0,5 <1


Xn, haitallinen
Xi, ärsyttävä;
N, ympäristölle vaarallinen Xn, haitallinen
T+, erittäin myrkyllinen;
N, ympäristölle vaarallinen

 

 

Sisältää: 4,5-Dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja 2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-onia. Varoitus. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Käytä suojakäsineitä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Sisältää pieniä määriä herkistäviä aineita: kobolttibis(2-etyyliheksanoaattia).

 

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Itsesyttymisvaara! Tuotteen kostuttamat rievut ja trasselit tai tuotteen hiontapöly voivat syttyä itsestään. Tällainen jäte on kerättävä erilleen ja säilytettävä vedellä kostutettuna ennen hävitystä, kuivattava mieluiten ulkona avoimessa tilassa tai poltettava välittömästi.

Pakkausjäte

Peltipurkit: Huolellisesti tyhjennetyt kuivat purkit tulee pyrkiä toimittamaan peltipurkkien keruupisteisiin (mm. Kuusakoski Oy:n terminaalit) tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa kunnalliselle kaatopaikalle. (Li- sätietoja: Mepak-Kierrätys Oy , p. 09 – 616 23 210, www.mepak.fi ja www.pyr.fi)

Tuote sävytettävissä mihin sävyyn tahansa. Myös vanhan ajan värit käytettävissäsi

Lin Pellavaöljymaalin saa sävytettyä kaikkien ulkomaalikarttojen mukaan. Myös Vanhan Ajan Värit -värikartan mukaan luonnollisiin perinneväreihin.

Asiakkaiden kysymyksiä

  1. A Pohjusteena voi käyttää homesuojattua luonnonöljyä. Tuote ei kuitenkaan sovellu kalusteille tai kuvaamiisi kohteisiin. Se on tarkoitettu lähinnä seinäpinnoille.

Arviot

Tuotearvioita ei vielä ole.

Kirjoita ensimmäinen arvio tuotteelle “Tikkurila Lin Pellavaöljymaali”

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Saatat myös pitää...